Na vstopno stran!
 Nazaj
 
Vizualne komunikacije

   Pojem vizualne komunikacije zajema tako široko področje, da je praktično nemogoče našteti, kaj šele opisati vse njegove elemente.

   V grobem jih lahko razdelimo na elemente za usmerjevanje, označevanje, opozorila, oglasne grafike in objekte, opremo prodajnih mest in razstavnih prostorov ter transportnih sredstev.

- usmerjevalni sistemi
- označevalne table
- svetlobne table
- stebri oz. totemi
- transparenti
- avto grafike
- oprema prodajnih mest
- sejemski prostori

galerija izdelkov